Fra hovedstyremøte 13. november.

Her kan du lese referatet fra et nesten fulltallig hovedstyremøte.
Referat fra hovedstyremøte 13.11.12
Tilstede: Tone Nordberg (TN), Therese Wollenberg (TW), May Britt Søgård (MBS), Gudmund Simonsen (GHS), Sølve Borge (SB, vara for Steinar Solberg), Anders Holløkken (AH), Asbjørn Heimholt (AH).
I tillegg var også Halvor Berg-Hanssen (HB-H) med på møtet.
Forfall: Irene Seime (IS),
Ikke møtt: Skigruppa

Aktuelle referater.
Referatet fra hovedstyremøtet 18.09.12.
Ingen merknader til dette.

38/12   Økonomisk oversikt.
 Pr. 31.10.12
• Driftsinntekter kr. 2 402’(1 458’ i spillemidler), drifts-og finansutgifter kr. 799’, overskudd kr. 1 602’. Kundereskontro kr. 48’, leverandørreskontro kr.1’. På bankkonti kr. 262’, lån kr. 1 066’.
• Innbetalt medlemskontingent pr. 31.10.12 er kr. 149’. Gruppeledere purrer opp etter utdelte lister.

39/12 Nytt fra gruppene.
Fotball v/MBS.
• Har fått ut loddbøker.
• De er nå ca 240 spillere med de aller minste. Gruppa er i stor vekst.
• Kan vi lage en fotball-løkke på fremsida av klubbhuset til våren? To stk femmerbaner. Dette har vært oppe til diskusjon før. Foreligger det noe vedtak på dette?
Ski v/OD.
Eldrelaget v/AH.
• Skal ha julebord.
• Det er et ønske om at lunsjen skal komme i gang igjen. Kan Ragnar ta kontakt med HJ Grini for å organisere dette?
Håndball v/ SB.
• Steinar Solberg er valgt som ny styreleder.
• Gjerpen har vunnet 9 av 10 kamper så langt.
• J-18 har kvalifisert seg til SPAR-spill.
• Økonomien er rimelig grei. Går omtrent i null ved slutten av året.
Volleyball v/AH.
• Serien har startet, og de har så langt to seire og ett tap.
• Det ble informert om at de må rydde inn utstyr fra sandvolleyballanlegget. Dette blir gjort i løpet av kort tid.
• De har planer om å jobbe med rekruttering, men sliter litt med å skaffe trener. Har vært i kontakt med Hjalmar Johansen for å prøve å løse dette problemet.
Friidrett v/GHS.
• Sesongen er over. Skagerakløpet gikk greit, men ikke mer enn det.
• Gruppa er i vekst, og har en del unge lovende løpere.
40/12 Felles sportsplan for Gjerpen IF. 
Felles sportsplan er ikke igangsatt. Dette skal vi se nærmere på etter hvert. Styret bør diskutere noen felles saker i forbindelse med dette først. Vi ønsker at Gjerpen IF skal fremstå med felles verdier og visjoner. Mulig at vi skal koble på kretsen for å få noen innspill på utarbeidelse på felles sportsplan. Det er enighet i styret om at vi ønsker å utvikle oss. Kan vi koble på skolene, og få de med på laget?
 
41/12 Samarbeidsavtale med Sparebanken SØR.
Gyri Solberg tar kontakt med Ragnar angående det praktiske rundt dette. Vi må søke SpbSør om å overføre lån, med de samme vilkårene. Alle medlemmer som tar kontakt med SpbSør for en kundesamtale, tilfører Gjerpen IF med kr 1000.

42/12 Avklare org.forhold mellom Gjerpen IF og Gjerpen Håndball.
Halvor og Tone orienterte om situasjon og mulige løsninger. IF og handball er to frie organisasjoner, men bundet sammen av alliansen. Gjerpen Handball er pålagt å sende ut kontingent., men det er ikke noe krav til størrelse på denne. Vi må derfor bli enige om hvordan dette eventuelt skal fordeles mellom IF og handball. Noen medlemmer spiller både fotball og håndball. Kontingentsaken tas opp på neste møte. Vi trenger å vite hva de administrative kostnadene på huset, fordelt på ant medlemmer.

43/12 Andre aktuelle saker.
•  Dugnadsforslag sendes ut på høring hvert år for å se hva som passer for hver gruppe. Dugnadsplan utarbeides og tilpasses gruppene og deres sesonger. Når passer det best for de ulike lag.
• Felles klubbaktivitet til våren: Lage en arbeidsgruppe med en representant fra hver gruppe som samordner dette.
• Gamle drakter skal samles inn og gis til veldedig formål.
• Kjønnsfordelingen i AMU: Tone spør noen hun tror kan bidra her.
44/12 Eventuelt.
• May-Britt opplyser om at trillingene ikke skal fortsette som gartnere. Ole-Halvor ønsker ikke å fortsette med brøyting av området. Vi må derfor jobbe med å få tak i en ny, evt. nye som kan gjøre dette. May-Britt har vært i kontakt med Storm- banen, men ikke fått svar ennå.
• Halvor har ordnet en avtale på drivstoffpumpene på Wattenberg. 1 øre per liter. 30% til Gjerpen IF og 70% til Gjerpen handball.
• Projektor og whiteboard er kjøpt inn for penger vi har fått av lokalutvalget.
• Er det interesse for å starte cheerleading på Gjerpen? Skal vi jobbe mer med dette? Halvor og    
Therese sjekker litt på mulighetene.

 
• May-Britt har fått info fra Halvor angående nye drakter. Intersport Herkules legges ned fra nyttår. Vi må da handle på BEHA-kvartalet. Avtalen med UMBRO går ut i 2015.
• Møteplan 1. halvår 2013. Alle hovedstyremøter starter kl. 18.00, AU-møter kl. 17.00. 15. januar – hovedstyremøte, 12. februar – AU-møte hvis behov, 4. mars – hoved¬styremøte, 4. mars kl. 19.00 – årsmøte, 12. mars – AU-møte med nytt AU, 16. april – hovedstyremøte, 14. mai – AU-møte hvis behov, 11. juni – hoved¬styremøte.
Tone Nordberg, referent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

Svanstulrennet 2019

Lørdag 23. februar 2019 inviterer skigruppa i Gjerpen IF til 28 km turrenn i klassisk …

Legg igjen en kommentar