Minneord John Bugodt

Nylig mottok vi meldingen om at vår gode idrettsvenn John Bugodt var død. Nok en gang må vi ta avskjed med et av våre æresmedlemmer innen Gjerpen Idrettsforening. John var nemlig det – et æresmedlem. Vi var kjent med at han var syk. Men vi var ikke forberedt på at det skulle skje så fort som det gjorde. Det blir et tomrom etter John. Han var en forgrunnsfigur innen foreningen vår. Han var alltid til stede, alltid med på et eller annet av ting som skjedde. Og han var alltid beredt på å hjelpe til på sin måte. Han var en av dem vi kalte rådgivere, eller som det står i jubileumsboka vår, problemløser. Spesielt nå i de siste årene fikk vi nyte godt av hans kunnskaper innen foreningslivet, han var en god rådgiver og oppgaveløser.

John Bugodt, hadde gjennom et langt idretts- og foreningsliv en rekke tillitsverv. Han hadde verv i hovedforeningen, håndballgruppa, fotballgruppa og en rekke komiteer og utvalg. Fotball var Johns hovedidrett. Han var en god idrettsutøver, leder og trener. Men han var så mye mer, og han ga av seg selv i rikt monn, også til de andre grupper innen Gjerpen IF. Vi benyttet hans mange gode sider og ikke minst hans innsikt når oppgaver skulle løses. John var en pådriver og ildsjel for en rekke prosjekter opp gjennom åra. Han var medvirkende til og drivkraften bak prosjekter som: Bilrebusløp, historiegruppa, Gjerpenposten, foreningens arkiv, Gjerpenhuset og 90-års jubileumsboka, for å nevne noe. For John var ingen oppgave for stor eller for liten. Du kunne treffe på ham i foreningens indre liv og virksomhet og også i de synlige aktivitetene i bygda vår. Han var alltid beredt på å hjelpe til. Han løste oppgavene med en vennlig og hyggelig framferd, med sitt gode humør og til alles tilfredshet.

For sin lange og uegennyttige innsats mottok John en del æresbevisninger. Han fikk vår fortjenestemedalje i bronse i 1974, senere fulgte sølv og gull. I 1999 ble han utnevnt til foreningens fjerde æresmedlem, som er den høyeste utmerkelse som kan oppnås innen Gjerpen IF.

John Bugodt var tilretteleggeren for mange aktiviteter og tiltak i foreningens daglige drift. Han løste de mange floker og økonomiske vansker som oppsto.  Han var med å lede foreningen gjennom både gode og vanskelige tider. John Bugodt er et navn som vil bli husket lenge i vår forening.  Han var en person vi satte pris på å være sammen med. Han var et trivelig og godt menneske på så mange måter. Han hadde en lun og fin framferd og et humoristisk syn på de mange oppgaver han var med på å løse.  John brukte ikke store ord og fakter.  Med sin måte å være på fikk han tilslutning til sine ideer og tanker som vi innen Gjerpen Idrettsforening fikk så mye glede av. Vi har mye å takke John for, ikke minst fordi han var den han var, og at han var der alltid når vi i foreningen hadde behov for hans tjenester.

Vi vet at John Bugodt etterlater seg et stort savn innen sin familie. Vi vil at dere i familien skal vite at vi er mange som vil savne John. Vi føler med dere i sorgen og lyser fred over John Bugodts minne.

Fra venner  innen Gjerpen  IF.

Legg igjen en kommentar