Årsmøte i hovedforeningen

Årsmøtet avholdes på Gjerpenhuset mandag 3. mars kl. 19.00. Saker  som ønskes behandlet sendes til [email protected] eller leveres forretningsfører innen 17. februar. Sakslista kan du lese her.

Saksliste til årsmøtet i Gjerpen IF 03.03.14

1. Åpning.

2. Godkjenning. • Innkalling • Saksliste

3. Konstituering. • Valg av møteleder. • Valg av referent. • Valg av to som skal undertegne protokollen.

4. Årsberetning 2013. • Fra hovedforeningen. • Fra gruppene.

5. Årsregnskap 2013. • Fra hovedforeningen. • Fra gruppene.

6. Innkomne forslag.

7. Informasjon.

8. Medlemskontingent 2014.

9. Budsjett 2014. • For hovedforeningen. • For gruppene.

10. Utmerkelser.

11. Valg.

12. Avslutning.

Check Also

Svanstulrennet 2019

Lørdag 23. februar 2019 inviterer skigruppa i Gjerpen IF til 28 km turrenn i klassisk …