Innkalling til årsmøte

I henhold til vedtekten er årsmøtet meddelt alle grupper i november-15 og januar -16.

 • Tid: Tirsdag 1. mars 2016 kl. 18.00
 • Sted: Gjerpenhuset

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent og sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle foreningens årsmelding, herunder evt. gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle foreningens årsregnskap i revidert stand, herunder evt. grupperegnskap.
 6. Behandle innkomne forslag.
 7. Fastsette medlemskontingenten.
 8. Vedta foreningens budsjett, herunder også budsjett for gruppene.
 9. Behandle foreningens organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, styremedlem og varamedlem.
  2. Medlemmer i utvalg og komiteer iht. organisasjonsplan.
  3. Revisor
  4. Valgkomité
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner GIF er tilknyttet.

Forslag til årsmøtet sendes hovedstyret innen 20. februar 2016.

Check Also

Svanstulrennet 2019

Lørdag 23. februar 2019 inviterer skigruppa i Gjerpen IF til 28 km turrenn i klassisk …