Innkalling til årsmøte

Gjerpen IF kaller inn til årsmøte tirsdag 7. mars 2017 kl. 19.00 på Gjerpenhuset.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent og sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle foreningens årsmelding, herunder evt. gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle foreningens årsregnskap i revidert stand, herunder evt. grupperegnskap.
 6. Behandle innkomne forslag.
 7. Fastsette medlemskontingenten.
 8. Vedta foreningens budsjett, herunder også budsjett for gruppene.
 9. Behandle foreningens organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, styremedlem og varamedlem.
  2. Medlemmer i utvalg og komiteer iht. organisasjonsplan.
  3. Revisor
  4. Valgkomité
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner GIF er tilknyttet.

Forslag til årsmøtet sendes hovedstyret innen 20. februar 2017.

Last ned innkallingen.