Årsmøte 21. mars

Det innkalles til ordinært årsmøte i Gjerpen Idrettsforening på Gjerpenhuset onsdag 21. mars 2018 fra kl. 18.00.

Alle betalende medlemmer er velkomne og de over 15 år er stemmeberettiget.

Forslag til saker må leveres styret i GIF minst 14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste vil foreligge 1 uke før årsmøtet.

Hilsen Gjerpen Idrettsforening