17. mai 2018

Gjerpen Idrettsforening er 100 år i 2018 og da for vi lov til å gå fremst i toget!

Alle medlemmer av Gjerpen IF oppfordres til å møte i Gjerpen-antrekk.

Vi møter direkte ved rådhuset kl. 16.30.

Etter vår fane så går vi i følgende rekkefølge:

  1. Styret, andre ledere og æresmedlem
  2. Knøttepartiet
  3. Håndball
  4. Fotball
  5. Friidrett og ski
  6. Øvrige grupper og alle medlemmer

La oss vise hvor store og mange vi faktisk er!

Hilsen styret