Prosjekt – Gjerpen i 100

En stolt 100-åring som i jubileumsåret åpner en ny og komplett aktivitetspark. Dette er et stort løft og et viktig prosjekt, ikke bare for Gjerpen IF, men for hele bydelen. Vår nye Gjerpen Aktivitetspark har utrolig gode fasiliteter for egenorganisert, trenerstyrt og fri aktivitet et for hele bydelen.

Verdidebatt

På årsmøtet ble det besluttet å invitere til en verdidebatt.

 • Tid: Onsdag 7.november kl 1700-2100
 • Sted: Gjerpenhuset

Hvem ønsker vi skal delta?
Det er viktig at alle grupper i Gjerpen IF deltar med ledere, trenere og aktive. Vi håper at flest mulig kan bidra på denne viktige debatten, og vi oppfordrer gruppene til spesielt å rekruttere inn ungdommer til denne ettermiddagen/kvelden.

Det viktigste nå er at tidspunkt holdes av. Detaljert program vil vi komme tilbake til.

Prioriteringer
Her er de prioriteringer årsmøtet vedtok:

Gjerpen Idrettsforening skal skille seg ut. Derfor vil vi innføre tre tiltak som skal gjennomføres i 2018:

 1. Unge trener unge – eget prosjekt for å sikre at våre ungdommer lærer seg å trene seg selv og trene andre.
 2. Silent training – som betyr at vi vil jobbe for å ha trening uten voksentrener som «instruktør». Vi skal stimulere til selvgående barn og unge, derfor vil vi teste ut et konsept der vi har voksne tilstede, men som ikke leder treningene. Vi vil at de unge tar større ansvar selv, slik at disse treningene blir lek. Hvordan vi skal tilrettelegge dette vil vi søke bistand fra blant annet Telemark Idrettskrets og Skien kommune. Målet er at Gjerpen Idrettspark og Gjerpenhallen hver dag fra 1500-1700 skal være tilgjengelig på de unges premisser.
 3. Vi skal gjennomføre en skikkelig verdidebatt. Hva skal vi står for? Og hvordan skal vi skape verdens kuleste idrettsforening. Vi inviterer til dette i løpet av september-18.

Videre skulle vi satse på å få i gang et eget aktivitetsprosjekt:

 • Forsterket innsats på allaktivitet og allsidig barneidrett
 • Trenerutviklingsprosjekt under mottoet: Flere skal være med lengre i vår foreningen, og bli så gode som de selv kan bli.
 • Kick-start på «sovende» idretter som ski, friidrett, volleyball i samarbeid med de respektive særforbund
 • Trimgrupper – gå-grupper – treningsgrupper i forhold til aktivitetsparkene
 • Streetbasket-prosjekt
 • Felles trenerkoordinator og trenerutviklingsprosjekter

Det er mye vi kan starte med etter at Gjerpen Idrettspark er ferdig. Og vi kan gjøre alt, så lenge vi har interesse og at medlemmer har lyst til å jobbe med sine hjertesaker.

Spesielt viktig er det å kunne ta Gjerpenshuset i bruk på en god måte. Her kan vi ha flere aktiviteter så som:

 • Leksehjelp
 • Veiledning i forhold til trening
 • Kurs (idrett, hobbykurs etc)
 • Temakvelder (kosthold, styrketrening etc)
 • TV-kvelder (eks se på håndballkamper)
 • Aktivitetskvelder med strikking/håndarbeid

Målet er å gjøre Gjerpenshuset til hele bydelens hus.

Hold av dato og følg med på våre Facebook-sider!