Ny handlings- og organisasjonsplan

Ny handlings- og organisasjonsplan er vedtatt av foreningens årsmøte.

Les de nye planene: