Årsmøtedokumenter

Gjerpen IF Årsmøte som skulle vært avholdt 24. mars er «Koronautsatt» Vi kommer tilbake med ny dato og ser på muligheten for å avholde et digitalt årsmøte om nødvendig. Sakspapirene gjøres her tilgjengelig. Budsjett 2020 er under revisjon og vil bli lagt ut senere. Korona viruset gir store konsekvenser for budsjett 2020. Valgkomiteens innstilling vil også bli lagt ut senere.

Møte