Gjerpen i «Koronaens tid»

  • Anlegget åpnes nå kun for Gjerpen medlemmer eller etter avtale med klubb
  • Gjerpen IF har utarbeidet «Koronavettregler»

Styreleder Arne-Morten Knutsen sier det er et paradoks at vi som idrettsklubb må begrense aktivitet på vårt anlegg. Vi vil jo helst at det skal syde av aktivitet hos oss, men i disse tider er det viktig å gjøre tiltak som begrenser smitte. Samtidig er det viktig at vi kan tilby aktivitet til våre egne medlemmer i kontrollerte og trygge former. Vi begrenser anlegget derfor nå til egne medlemmer. Det er jo de som ved hjelp av sin medlemskontingent bidrar til at vi kan vedlikeholde vår flotte aktivitetspark. Anlegget stiles også tilgjengelig for våre gode skolenaboer på dagtid. Skolene har jo et ekstra behov for å bruke større flater nå og det skule bare mangle at de ikke skal kunne bruke vårt anlegg også i disse krevende tider.

Gjerpen IF har utarbeidet egne «Koronavettregler» i tråd med FHIs, regjeringens og Idrettsforbundets retningslinjer. Friidrett har startet opp løpeaktivitet for de voksne. Våre eldste junior håndball lag starter nå opp med organisert trening. De enkelte aktivitetsgrupper bestemmer selv når organisert aktivitet starter opp. Når det skjer skal våre regler følges.

For noen organiserte treninger kan voksentettheten begrense tilbudet. Det skal være en voksen per 4 barn/unge. Vi henstiller derfor nå ekstra til foreldre og andre Gjerpenvenner til å stille opp. Dere blir ikke satt til å være trenere, men skal sammen med trenerne påse at reglene overholdes. Dette er en god samfunnsdugnad som bidrar til at vi kan ha våre barn og unge i aktivitet. På forhånd tusen hjertelig takk til alle som rekker opp hånda.