Korona quiz

«Lunsjgutta fortsetter å quize hver tirsdag. De savner og møtes, men holder motet oppe og møtes digitalt gjennom quiz. Her legges fortløpende inn Koronaquizene.