Stig Rune Refvik, ny leder i Gjerpen IF

12. mai ble det avholdt et historisk møte i Gjerpen IF. For første gang ble årsmøtet gjennomført både fysisk og digitalt med totalt 31 personer tilstede. Arne Morten Knutsen ble takket av for en god innsats gjennom mange år og ga stafettpinnen videre til ny leder. Les Stig Rune Refvik hilsen til Gjerpen familien her;

Det er med ydmykhet og glede jeg tar fatt på jobben i Gjerpen. Det blir spennende å bli bedre kjent med dere og jeg ønsker å vite hvordan vi som nyvalgt styre, både i AU og særgruppene, sammen skal kunne få Gjerpen IF til å utvikle seg og blomstre videre. Det er så mange fine og flinke folk som har bidratt i en årrekke og mange som har kommet til. Dugnaden dere har lagt ned og legger ned er fantastisk! Alle de som stiller opp på kjøkkenet, måker snø, rydder, organiserer, ordner arrangementer, står i kiosk, trener lag, er lagledere, sitter i verv, ordner med utleie, klapper, heier og trøster, står koronavakt, lager løyper, søker om tilskudd, selger lodd, holder utstyr i orden og alle de jeg ikke har nevnt – tusen takk! Dere må klappe dere selv på skulderen. Det betyr ALT og det er fellesskapet VI er en del av om som våre barn og unge skal ha med seg resten av livet!

Hvordan er så veien videre. Jeg vil først og fremst at Gjerpen IF sitt anlegg og klubbhus skal være et sted som alle har lyst å være. Akkurat nå kan vi ikke by på husrom, men hjerterom og forhåpentligvis et fremtidig naturlig samlingssted. Får vi til det sammen, vil det være enklere å legge til rette for et godt breddetilbud hvor alle trives. Da kan de som vil utforske talentet sitt, kjenne mestring eller bare få lov å være akkurat «den du er» uten ambisjoner, få ta del i samholdet godt tilrettelagt faglig og sosialt på Gjerpen. Et av målene både jeg og flere andre som er engasjert i Gjerpen ønsker er å få til flere samlinger, cuper og arrangementer på Gjerpen IF sitt anlegg. Vi tenker da både på særidrettene, men også felles dager eller helger hvor barn og unge kan få utforske andre idretter.

Vi ønsker at «alle» idretter skal være et lavterskeltilbud, for at flest mulig barn skal kunne få et tilbud, samt kunne delta på flere idretter om de ønsker det. Det vet vi at koster og da må vi være kreative i måten vi får flere nåværende og kommende samarbeidspartnere til å se verdien av å investere mer i idretten og fellesskapet som vi forvalter i Gjerpen. Vi jobber med og jeg ønsker også at vi fortsetter samarbeidet med Gjerpen HK, som jo er den mest kjente merkevaren fra Gjerpen. Et tettere samarbeid med skolene i vår krets, samt TTU og TTG vil være naturlig å samarbeide med og noe jeg håper vi får til i perioden som kommer. Storebror Odd er selvfølgelig også viktig å ha dialog med, men ikke minst klubbene som ligger rundt oss, spesielt i Grenland. Vi ønsker nok for det meste det samme, men dialog er viktig for å ha et best mulig tilbud for våre barn og unge.

Veien videre skal vi bygge sammen – det er amerikansk fotball, friidrett, håndball, ski, fotball og forhåpentligvis nye idretter som skal legge frem sine tanker og ideer. Barna skal bli hørt og jeg ønsker at hver av særidrettene skal komme med to kandidater hver som kan bidra til å fremme sine ønsker og behov. Vi har fått midler til å starte opp en egen Gjerpen You Tube kanal. Her kan våre trenere, våre aktive og andre legge ut gode treningstips, samtidig får vi presentert godt alle våre aktiviteter.

Jeg tror at ved å legge til rette for flere samlingspunkt med faste aktiviteter på Gjerpenhuset, så vil aktiviteten, både den organiserte og leken på utsiden ta seg opp. Anlegget dere har utviklet med god styring fra forrige styre ligger klar til bruk – la oss fylle det.

Det er en stor utfordring å legge til rette for et godt fungerende tilbud og drifte alle idrettene i disse koronatider. Den utfordringen må vi trolig måtte leve med en tid. Da må vi være dynamiske i håndteringen av utfordringer knyttet til vår daglige drift av idrettene, samt de ulike behov og begrensninger som er knyttet til dette. Jeg vil benytte muligheten til å takke alle som har stått på for å lage et tilbud for våre barn og unge på en kreativ og god måte, hvor trygghet og trivsel har vært i tråd med retningslinjer fra både FHI, forbundene og særidrettene lokalt. Takk!

Vi ses på Gjerpen!