Halvor M. Aas til minne

Det var med vemod vi mottok meldingen om at vår kjære idrettsvenn og tidligere leder av Gjerpen IF var død. Vi visste at han sleit med helsa men likevel kom det overraskende at han nå er borte.  Halvor M. Aas var en forgrunnsfigur som alltid var der. Alltid til stede, alltid beredt på å hjelpe til på sin måte.  Han ble sjelden sett med spade og trillebår. Hans styrke lå på det administrative plan.  Han var den som ga oss råd og den som visste råd.

Innen Gjerpen IF hadde Halvor en rekke tillitsverv opp gjennom åra, vi husker ikke alle oppgaver han påtok seg.  Men han var leder av friidrettsgruppa 1948-51, leder av hovedstyret 1952-59, han var styremedlem i årtier og avsluttet sine valgte oppgaver som foreningens revisor.   Men også utenom Gjerpen hadde han tillitsverv gjennom årrekker, som leder/sekretær i Telemark Friidrettskrets og ikke minst som medlem av Den Fylkeskommunale Ungdoms- og Idrettsnemnda.  For sin lange og uegennyttige innsats mottok han en del æresbevisninger, han var blant annet den første som mottok Gjerpen IFs gullmerke (1974), for lang og tro tjeneste.

Halvor M. Aas var tilretteleggeren for gruppenes aktiviteter og foreningens daglige drift. Han løste de mange juridiske floker og de økonomiske vanskene som oppsto.  Halvor var med å lede foreningen gjennom både gode og vanskelige tider. Han var med fra de første årene etter frigjøringen i 1945 og gjennom resten av forrige århundre. Han var med i ledelsen allerede da Gjerpen IF ble etablert i 1946. Da ble det vedtatt en sammenslutning av Gjerpen Idrettslag (stiftet 1918), Rising Ski- og idrettsforening (1933) og Mæla Idrettsforening (1934).  Halvor var opprinnelig medlem av Rising IF.  Han kunne fortelle oss om stiftelsesmøtet 16. februar 1933 og at han, som 9-åring, måtte gi fra seg en lenge oppspart 25-øres sølvmynt som sin første medlemskontingent.  Halvor kunne altså se tilbake på ca. 78 års medlemskap i den lokale idrettsforeningen sin, en forening han var veldig glad i og stolt av å tilhøre.

Halvor M. Aas vil bli husket lenge i vår forening.  I første rekke fordi han var en person vi satte pris på å være sammen med. Han var et trivelig og godt menneske på så mange måter. Han hadde en lun framferd og et humoristisk syn på de mange oppgaver han var med på å løse.  Halvor brukte ikke store ord og fakter. Han behøvde ikke det. Med sin måte å være på fikk han tilslutning til sine ideer og tanker som vi innen Gjerpen Idrettsforening fikk så mye glede av. Vi har mye å takke Halvor for, ikke minst fordi han var den han var og han var der alltid når vi hadde behov for ham.

Vi vet at Halvor M. Aas etterlater seg et stort savn innen sin familie. Men vi vil at dere i familien skal vite at vi er mange som vil savne Halvor. Vi føler med dere i sorgen og lyser fred over Halvor sitt minne.
       For  venner  innen  Gjerpen  IF
       Roger Jensen og Hans J. Grini.

Legg igjen en kommentar