Fra hovedstyremøtet i januar.

 Dårlig frammøte på årets første hovedstyremøte. De viktige sakene ble likevel grundig behandlet. Her kan du lese referatet.

 

 

 

 

 

Referat fra hovedstyremøte 17.01.12 
Tilstede: Roger Jensen (RJ), Irene Seime (IS), Øystein Enger (ØE), May Britt Søgård (MBS), Halvor Berg-Hanssen (HB-H), Tina R. Jensen (TRJ) og Ragnar Granum (RG).
Forfall: Eldrelaget.
Ikke møtt: Skigruppa, volleyball og friidrett.

Aktuelle referater.
Ingen merknader til referat fra hovedstyremøte 08.11.11 eller til referatet fra AU-møte 06.12.11.

01/12   Økonomisk oversikt.
 Pr. 31.12.11.
• Inntekter: 1 208’, utgifter: 1 448’, finanskostnader: kr. 127, underskudd kr. 366’. På kundereskontro: 4’, på leverandørreskontro: kr. 2’, på bankkonti kr. 215’.

02/12 Nytt fra gruppene.
Fotball v/MBS.
• Fine treningsforhold gjør at flere av lagene trener utendørs i vinter. De minste får tidvis låne gymsaler rundt omkring.
• Julelotteriet ga en netto på ca. kr. 85’.
• Dugnader samlet for 2011 i overkant av kr. 200’. Bra!
Turn v/TRJ.
• Turngruppa vil på sitt årsmøte 7. februar gå inn for å legge ned gruppa. Dette fordi det ikke er noen aktivitet ft. Det innebærer at Hovedforeningen midlertidig ivaretar gruppas interesser og midler.
Ski v/OD.
Eldrelaget v/RA.
Håndball v/HB-H.
• God sportslig utvikling for alle lag. Kvinnelaget i 2. divisjon ligger på 2. plass og kniver med Hønefoss om kvalikplassen. Mer og skarpere satsing på dette laget til neste sesong.
• Driftsresultatet pr. 2011 ser bra ut. Årsregnskapet etter disponeringer vil antakelig gi et resultat på plussida. Grei likviditet.
• Uklart om reforhandlingene med dagens hovedsponsor fører fram.
• Sammen med Larvik HK og flere andre klubber planlegges det som i 2016 skal bli verdens største håndballturnering. Prøveturnering i august 2012.
• Nylagede pins delt ut til hovedstyret.
Volleyball v/AH.
 Friidrett v/STL.

  • 03/12 Årsmøte.
    • Årsberetning, regnskap og budsjett. RG
    • Forslag til årsmøte må være innkommet innen 14.februar.
    • Ny lovnorm skal godkjennes på årsmøtet. RG møter for Gjerpen IF på info-møte 25. januar.
    Arbeidsbeskrivelser til AU og utvalg/komiteer utarbeides av RJ.

04/12 Dugnader 2012. 
Oversikt over ”Fellesdugnader 2012, Gjerpen IF” var sendt ut på forhånd. Denne ble gjennomgått og gjennomsnakket. Første fellesdugnad er på Gjerpenhuset 1. februar. 

05/12 Innkjøp av hjertestarter. 
Saken ble grundig diskutert og konklusjonen ble at det ikke skal kjøpes hjertestarter nå. Hovedstyret mente at kurs i livreddende førstehjelp er et bedre alternativ nå. HB-H kontakter TIK for mer info om saken.

06/12 Bokbua.
Bokbua åpnet siste helga i november. Erfaringer så langt viser en økning i antall kunder, noe som gir høyere omsetning. Åpningstida er også økt med en dag. Ni personer alternerer med å betjene Bokbua på dugnad. 

07/12 Andre aktuelle saker.
Lysløype i Gjerpenhavna.
• OD, STL og RJ danner lysløypekomiteen.
• Skien kommune har søkt ”Direktoratet for naturforvaltning” om prosjektmidler til ”Gjerpen bygdepark”.
Felles terminliste for Gjerpen IF.
• Arrangementer meldes til RG som fortløpende oppdaterer lista.
Røykfritt idrettsanlegg.
• Hovedstyret ba styret i fotballgruppa ta dette opp på sitt neste styremøte. Det kan bli aktuelt å sette opp skilt, for eksempel ved innkjøring, der det oppfordres til å ha Gjerpen Idrettspark røykfri.

08/12 Eventuelt.
 Forholdet til Gjerpen ungdomsskole.
• HB-H tok opp saken etter at elevene fra GUS ikke lenger bruker kgb i ”langfri.” Oppfatningen i hovedstyret var at her må GUS selv ta initiativ overfor GIF.
Årsmøte i Skien idrettsråd 15. februar.
• GIF kan stille med to personer, en av hvert kjønn. RJ gir beskjed om hvem som stiller for Gjerpen IF til RG som sørger for påmelding. Dette innen 8. februar.
El-arbeid på Gjerpenhuset.
• Z-elektro starter med arbeidet med utskifting av armatur etc onsdag 18. januar.
Vannlekkasje i garderobegang.
• Lekkasje fra husbrannslange. Hovedkran sto åpen, spyleventil tettet ikke godt nok.
Ny plentraktor.
• Tilbud hentes inn. Må være på plass innen mai.

Møtet hevet kl. 21.00.

Ragnar, referent.

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legg igjen en kommentar