Årsmøtet 28. februar.

På sitt møte 14. februar gikk AU gjennom årsberetning og regnskap for 2011. Øvrige forberedelser ble også gjort. Link til NIF/NOKs nye lovnorm ligger også her.

Saksliste 2012

Årsberetning 2011

http://www.idrett.no/tema/lover/Documents/Lovnorm_for_IL__-endelig_versjon_-_publisert_120112.DOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar