Anlegg

Klubbhus
Klubbhuset består av storsal på 200 m2, stue på 75 m2, kjøkken m/kjølerom, kontorer, samt garderobe og dusjanlegg. Ferdigstilt i 1999, etter en imponerende dugnadsinnsats. Storsal og stue, inkl. kjøkken,  kan leies til private arrangementer, møter og seminarer. Leierabatt for klubbmedlemmer.

Kontaktperson ved utleie
Forretningsfører Ragnar Granum, Gjerpen I.F., tlf. 35 52 42 11 tirsdag og torsdag kl. 09.00 – 13.00.

Baneanlegg

  • Gressbane, bestående av fotballbane og løpebane. Benyttes hovedsakelig til fotball. Løpebanen trenger noe opprustning, men fungerer greit som treningsbane.
  • Kunstgressbane som brukes daglig hele året.
  • Sandvolleyanlegg med tre baner.

Gjerpenhallen
Gjerpenhallen er bygget i tilknytning til Gjerpen Ungdomsskole og er Skien kommunes eiendom. Gjerpen I.F. og Gjerpen Håndball leier hallen på kveldstid og helger til diverse treninger og håndballkamper, og er Gjerpen Håndball sin hjemmearena.

Øvrige anlegg
Gjerpen I.F. leier et område i Gjerpenshavna, som benyttes til lysløypeanlegg. P.g.a. liten aktivitet i skigruppa og dårlige snøforhold har løypene ikke blitt preparert de siste årene. Til gjengjeld har Skien kommune med utgangspunkt fra Gjerpen Ungdomsskole/Gjerpen klubbhus kjørt løype nordover i Gjerpensdalen opp til golfbanen på Jønnevald, evt. videre med forbindelse til løypenettet fra Solvika til Venstøptjenn.

Klubben har i samarbeid med grunneiere i området også utviklet et sti-nett med flotte turmuligheter i nærområdet, både i Gjerpenshavna og i Lundsdalen. En egen stigruppe jobber videre med mulige utvidelser av sti-nettet, se egen omtale under arealplan.