Utleie Gjerpenhuset

Det finnes to saler, hhv stor festsal med plass til ca. 80 personer og en liten festsal/peisestue med plass til cirka 35 personer. I peisestua er det sofagrupper som ikke må tas ut av rommet, derfor er det begrenset plass til å dekke langbord her. Skal det være et riktig stort arrangement kan hele Gjerpenhuset leies. Et velutstyrt kjøkken hører også til. Her finnes det meste av det som skal til for å skape et vellykket arrangement.

For å ivareta både Gjerpen IFs og leietakers  interesser ved utleie i helger er det utarbeidet noen enkle retningslinjer som sier litt om hvilke forpliktelser den enkelte har. Disse deles ut til leietaker i forkant av arrangementet. Det er også hensiktsmessig at leietaker kommer til Gjerpenhuset for å gjøre seg kjent med huset i god tid før arrangementet.

Utleieprisene er avhengige av hvilke av salene som skal brukes. Ft er prisene som følger (gjelder helgeleie): Liten sal kr. 1600, stor sal kr. 2 800 og hele huset kr. 3 500. I tillegg kommer vask kr. 600. For medlemmer i Gjerpen IF gjelder flg. priser: Liten sal kr. 1 300, stor sal kr. 2 200 og hele huset kr. 2 600. Også her vask kr 600. For ukedager gjelder andre satser.

Ta gjerne kontakt på tlf. 905 67 252 for nærmere avtale eller epost [email protected].