Årsmøte 12.mai

Gjerpen IF styre har beslutte å fastsette det utsatte årsmøtet til 12. mai. Det er viktig å ta nødvendige beslutninger også mens Korona utbruddet pågår, årsmøtet gjennomføres derfor digitalt.

Det vil bli enkelt å koble seg opp på årsmøtet. Nærmere info om det vil komme. Vi viser til saker som allerede er lagt ut. Budsjettet har vært under kraftig revidering, da Korona situasjonen har påført også vår forening store inntektstap. Revidert budsjett vil bli lagt ut snart.

Gjerpen IF lover at vi skal holde stø kurs og jobbe for at vi får med «Flest mulig, lengst mulig»