Årsmøte 24. mars

Tirsdag 24. mars kl. 19.00 er det årsmøte i Gjerpen IF i Gjerpenhuset. Saker  som ønskes behandlet sendes til [email protected] eller leveres forretningsfører innen 17. mars.

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning
  1. innkalling
  2. saksliste
 3. Konstituering
  1. valg av møteleder
  2. valg av referent
  3. valg av to som skal undertegne protokollen
 4. Årsberetning 2014
  1. fra hovedforeningen
  2. fra gruppene
 5. Årsregnskap 2014
  1. fra hovedforeningen
  2. fra gruppene
 6. Innkomne forslag
 7. Informasjon
 8. Medlemskontingent 2015
 9. Budsjett 2015
  1. for hovedforeningen
  2. for gruppene
 10. Utmerkelser
 11. Valg
 12. Avslutning