Årsmøte 27. mars

Det kalles inn til årsmøte i Gjerpen IF onsdag 27. mars 2019 kl. 18.00 på Gjerpenhuset.

Saksliste

 1. Åpning
 2. Godkjenning
  1. Innkalling
  2. Saksliste
 3. Konstituering
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Valg av to som skal undertegne protokollen
 4. Årsberetning 2018
  1. Fra gruppene
  2. Fra hovedforeningen
 5. Årsregnskap 2018
  1. For gruppene
  2. For hovedforeningen
 6. Revisjonsberetning 2018
 7. Medlemskontingent 2019
 8. Innkomne forslag
 9. Tiltak 2019 – 2020
 10. Budsjett 2019
 11. Valg
 12. Avslutning