Årsmøte i Gjerpen IF

Årsmøtet i Gjerpen IF avholdes torsdag 25. mars kl. 18.00. Dersom smittesituasjonen tillater det vil møtet bli avholdt på Gjerpenhuset i henhold til gjeldende smittevernregler på tidspunkt for gjennomføring. Årsmøtet kan også følges digitalt. Alternativt kan det bli et hel digitalt årsmøte avhengig av smittesituasjonen den 25. mars

Saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside senest en uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 11 mars. Innspill til valgkomiteen kan sendes til [email protected]