Årsmøtedokumenter

Gjerpen IF Årsmøte som skulle vært avholdt 24. mars ble «Koronautsatt» Ny dato er som tidligere annonsert satt til 12.mai kl 18.00.

Årsmøtet gjennomføres fysisk og digitalt. I henhold til gjeldende smittevernregler kan opptil 50 personer samles i et organisert møte. For Gjerpen IF sitt vedkommende setter vi strek ved 25 personer tilstede for å tilfredsstille kravene til 1 meters avstand. Møtet vil også bli kjørt digitalt så det er mulighet til å være med selv om du ikke har anledning til å ta turen til Gjerpenhuset. Årsmøtepapirene har vært tilgjengelige siden midten av mars og nå er også revidert budsjett og valgkomiteens innstilling lagt inn

Møte