Årsmøtepapirer

Årsmøte avholdes digitalt Torsdag 25. mars kl. 19:00. Link for digital deltakelse vil bli gjort tilgjengelig snart.

Vi ber om påmelding til årsmøtet

Husk medlemskontingent for 2020 må være betalt for å kunne stemme på årsmøtet.