Det handler om å høre til

Tidligere Gjerpen gutt, Tarjei Dale hadde tatt på seg Gjerpendrakta for anledningen da han inviterte til debatt om hvordan vi som idrettsklubb best kan ivareta barn og unge.

Tarjei var et stort talent og forsvant til Odd som 15 åring. Det gjorde noen av hans medspillere også og laget på Gjerpen ble oppløst. Det var ikke spillere nok lenger. Tarjei erkjenner i dag at det var tida med guttelaget på Gjerpen som har gitt han de beste minnene og han har de fleste av sine venner i dag fra breddeidretten.

Bredde leverer viktig glede, mener Tarjei. I dag er han selv trener og har med seg en god bagasje fra tida i Gjerpen. Når han i dag legger seg om kvelden, er det ofte disse spørsmålene som kverner rundt i hodet – Hvem er det jeg ikke har sett nå? – Hvem er det jeg ikke har snakka med i dag?

Idretten er en arena hvor man har god påvirkning og derfor er det viktig at trenere, lagledere og andre rundt laget, ser alle. Han viser til Johan Olav Koss som også sier at tida i breddeidretten har preget han positivt. Han vokste om i et miljø hvor det ikke handlet om å være best, men om å høre til og hvor vaflene var et samlende midtpunkt.

Utover kvelden ble det en fin diskusjon med salen på Gjerpenhuset. Det var stor enighet om at skal man bygge god kultur innad i et lag, må man også bygge god foreldrekultur. Fotballen i Gjerpen vil nå snart starte opp med et kveldsmattilbud for å bygge samhold også utenfor banen.

Tarjei Dale er i dag styreleder i Skiens Grane og klubbene er enige om at vi skal holde en dialog fremover til beste for våre barn og unge.