Fritidskortet og Gjerpen IF

Skien kommune har vært så heldige å bli plukket ut av BUFDIR til å være pilotkommune for Fritidskortet. De som er mellom 6-18 år og har bostedsadresse i Skien kan nå få tilbakebetalt 1000 kroner i halvåret for å delta på faste, organiserte fritidsaktiviteter. Det er en nasjonal prøveordning som skal stimulere til at flere barn og unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter.

Gjerpen IF har inngått en avtale med Skien kommune slik at våre medlemmer i denne aldersgruppen ikke trenger å søke kommunen selv.

Når treningsavgifter blir sendt ut nå i høst for de gruppene som har treningsavgifter, vil vi automatisk trekke i fra opp til 1000 kr. For de aldersgruppene som har treningsavgifter over 1000 kr vil vi dele opp i halvårige utsendelser. Dersom noen ønsker å bruke fritidskortet på en annen aktivitet enn Gjerpen, må dere gi beskjed når faktura kommer. Informasjon om hvordan dere gjør dette vil komme frem på faktura. Mange vil nå oppleve å få en faktura på kr 0,- fra oss denne høsten.

For å få mulighet til å benytte seg av denne muligheten, må medlemskontingent til Gjerpen være betalt. Er du i tvil om dere har medlemskap i Gjerpen, så ta kontakt på [email protected]