Svanstul fjelløp

Svanstul Fjelløp startet opp i 2015 med 10 og 25 km terrengløp.

I 3 av de påfølgende 5 årene har vi også prøvd oss med en 43 km distanse. Antall deltakere har variert på den lengste distansen, så fra og med 2020 blir det rendyrking av 10 og 25 km.

Løpet blir arrangert i felleskap med Storm Ski og Kjapp (fra 2019 Sauherad IL). Totalt antall deltakere har ligget på 140-160 deltakere, bortsett fra sist gangen. På grunn av mye nedbør før og under løpet sank deltakerantallet til 116.

Les mer på www.svanstulfjellop.no og www.facebook.com/svanstulfjellogturmarsj.