Smitteverntiltak i Gjerpen pr. 26.11.20

Etter styremøte i Gjerpen IF den 26.11.20 ble det besluttet at vi fortsetter å følge utviklingen tett og etterkommer de retningslinjer, anbefalinger og pålegg som myndigheter, forbund og kommunen for øvrig gir.

Gjerpen idrettsforening vil med det fortsatt oppfordre alle våre medlemmer, frivillige, foresatte og øvrige til å følge oppfordringer fra nasjonale og kommunale myndigheter for å begrense smittespredning. Treningstilbud til barn og unge opprettholdes. I praksis gjelder dette fotball og håndball. Kamper, cuper, mv er avlyst og skal ikke spilles. Trening gjennomføres som normalt, men når det ikke er aktivitet – skal en-meters regelen overholdes. i tillegg til andre smitteverntiltak.

Vi ønsker å presisere at på bakgrunn av retningslinjer og anbefalinger fra forbundene i håndball og fotball, så skal det ikke hospiteres opp eller ned til andre lag. Eks. spiller du på et 12 års lag til vanlig, skal en inntil videre ikke hospitere opp til et 13 års lag. Da vil en potensielt kunne bringe smitte mellom flere lag/kohorter. Det er likevel tillatt med felles trenging i lag som trener fast sammen `samarbeidslag` – Det regnes som en fast kohort, men ikke anbefalt å være mer enn 20 stykker.

Husk å registrere deg inn på idrettsanlegget og i hallen, selv om det kun er trening. Egen perm for håndballen hos koronaansvarlig. Se for øvrig retningslinjer for håndball og fotball på deres Facebook sider. Vi anbefaler at en begrenser foresatte som følger mindre barn til trening til et minimum og maks 1. Mao kun tilstedeværelse hvor dette er nødvendig for å hindre smittespredning. Ta kontakt med koronaansvarlig om det er noe som er uklart. Amerikansk fotball vil ta en pause inntil videre og følger opp sin egen gruppe ved justeringer. Friidrett gjennomfører ikke felles treninger og oppfordrer sine medlemmer til egentreninger Gjerpenhuset, inkludert garderober og toaletter er stengt ut året. Unntaket er leieavtalen med Skien kommune, som har en kohort med eldre som bruker storsalen fast. Dette regulerer kommunen selv (deres leie er et tiltak for å spre brukere i mindre kohoter) for å unngå smittespredning. Innbytterbenker skal ikke benyttes inntil videre. Det viser seg å være vanskelig å opprettholde en-meters-regelen når lag eller klasser samles der.

Vi oppfordrer til mye aktivitet, med god avstand, god hygiene og med håp om en snarlig vanlig hverdag! Ta vare på hverandre og vis hensyn -takk for samarbeidet og takk til alle frivillige som gjør en enormt god innsats for å holde i gang et trygt og godt tilbud!

Mvh Styret i Gjerpen IF