Oppdaterte smitteverntiltak i Gjerpen pr. 19.02.21

Oppdatering pr. 19.02.21

Oppdatering etter dagens pressekonferanse knyttet til trening, treningskamper og kamper. Tirsdag 23 feb, midnatt (altså natt til onsdag) gjøres det noen endringer fra Regjeringen vedrørende idrett og aktivitetstilbud. Det blir da lov å spille kamper og treningskamper innad i kommunene. De det gjelder vil få beskjed om hvilke kamper, mv, som blir aktuelt å gjennomføre. Se ellers detaljer for de ulike idrettene på gruppene sine FB sider og eller hjemmesider til forbundene. Eks. En kan være opptil 50 stk i håndballhall. En kan være opptil 100 stk i forsamlingshall/samfunnshus. Det gis foreløpig ikke noen lettelser i tilbud for voksenidrett.

Oppdatering pr. 18.02.21

Mye er fortsatt uavklart i forhold til kamper/treningskamper både internt og eksternt. Inntil ny informasjon foreligger er det fortsatt de begrensninger og forbud vi har hatt inntil nå som gjelder. Pressekonferanse med avklaring knyttet til trening/treningskamper/kamper er ventet fredag 19.02.21 kl. 14. Vi håper på avklaringer og at idretten får noe lettelser knyttet til våre aktiviteter.

Oppdatering pr 19.01.21
Det er med glede vi nå ser nedgang i smittetallene og noe lettelse i restriksjonene fra myndighetene og kommunen.

Gjerpen IF har avholdt møte 19.01.21 og vedtatt å følge nevnte retningslinjer for organisert idrett og fritidsaktivitet. En åpner altså opp for trening. I praksis betyr det at alle under 20 år kan trene både inne og ute. Det er lov med kontakt som følge av aktivitet, men en skal ellers opprettholde 1 meter avstand når en ikke er i aktivitet. Vi skal fortsatt følge retningslinjer og smittereduserende tiltak ifm aktivitet.

Det er ikke tillatt med kamper, cuper og stevner som samler deltakere fra flere kommuner. Ønske om gjennomføring av treningskamper mot andre lag (bortsett fra lag i egen klubb), mao innad i kommunen skal avklares med gruppeleder og ikke gjennomføres før tillatelse er gitt.

De over 20 kan trene ute, under forutsetning av at en hele tiden kan opprettholde mist 1 meter avstand når aktivitet gjennomføres. Antall deltakere i de ulike gruppene settes til 20 om ikke annet er sagt/avtalt med gruppeleder/styret.

Det kan være ulike tidspunkt for når aktivitet får starte opp igjen. Eksempelvis vil håndball måtte få klarsignal for gjenåpning av hall, samt få organisert hallvakter når åpning er avklart,  for å kunne gjennomføre treninger. Fotball er avhengig av frivillig og ledig brøytemannskap.

Sjekk info på hjemmesider/FB og få avklaring med leder av de ulike gruppene før aktivitet gjenopptas. På den måten sikrer vi best mulig oversikt, samt kan tilby trygge og gode aktiviteter. Husk koronaansvarlig. Treningstider følges som normalt om ikke annet er avtalt med leder i gruppene.

Beste ønsker om en fin og aktiv vinter!

Stig Rune Refvik, styreleder

Oppdatering pr 07.01.21
Vi ønsker å komme i gang med organisert aktivitet så fort det lar seg gjøre, men følger naturlig nok anbefalinger fra myndigheter og vil således ikke åpne for organisert aktivitet før tidligst 18. januar!
Vi følger retningslinjer fra Skien kommune som sier stans både utendørs og innendørs i alle organiserte idretts, – og fritidsaktiviteter så lenge barnehager og -skoler er på «rødt».

https://www.skien.kommune.no/aktuelt/nye-koronatiltak-i-dag/

Benytt muligheten til egentrening i friluft, enn så lenge ingen trening uten avtale.

Oppdatering pr 03.12.20; Alle treninger avsluttes senest 11. desember og starter ikke opp igjen før i januar. Dette begrunnes med at det vil være kjedelig å sitte i karantene i julen grunnet idretten. Vi følger smittesituasjonen nøye fremover og det kan være at treninger avsluttes før 11.12 knyttet til smittesituasjon på enkelte årstrinn.

Oppdatering 26.11.20 Etter styremøte i Gjerpen IF den 26.11.20 ble det besluttet at vi fortsetter å følge utviklingen tett og etterkommer de retningslinjer, anbefalinger og pålegg som myndigheter, forbund og kommunen for øvrig gir.

Gjerpen idrettsforening vil med det fortsatt oppfordre alle våre medlemmer, frivillige, foresatte og øvrige til å følge oppfordringer fra nasjonale og kommunale myndigheter for å begrense smittespredning. Treningstilbud til barn og unge opprettholdes. I praksis gjelder dette fotball og håndball. Kamper, cuper, mv er avlyst og skal ikke spilles. Trening gjennomføres som normalt, men når det ikke er aktivitet – skal en-meters regelen overholdes. i tillegg til andre smitteverntiltak.

Vi ønsker å presisere at på bakgrunn av retningslinjer og anbefalinger fra forbundene i håndball og fotball, så skal det ikke hospiteres opp eller ned til andre lag. Eks. spiller du på et 12 års lag til vanlig, skal en inntil videre ikke hospitere opp til et 13 års lag. Da vil en potensielt kunne bringe smitte mellom flere lag/kohorter. Det er likevel tillatt med felles trenging i lag som trener fast sammen `samarbeidslag` – Det regnes som en fast kohort, men ikke anbefalt å være mer enn 20 stykker.

Husk å registrere deg inn på idrettsanlegget og i hallen, selv om det kun er trening. Egen perm for håndballen hos koronaansvarlig. Se for øvrig retningslinjer for håndball og fotball på deres Facebook sider. Vi anbefaler at en begrenser foresatte som følger mindre barn til trening til et minimum og maks 1. Mao kun tilstedeværelse hvor dette er nødvendig for å hindre smittespredning. Ta kontakt med koronaansvarlig om det er noe som er uklart. Amerikansk fotball vil ta en pause inntil videre og følger opp sin egen gruppe ved justeringer. Friidrett gjennomfører ikke felles treninger og oppfordrer sine medlemmer til egentreninger Gjerpenhuset, inkludert garderober og toaletter er stengt ut året. Unntaket er leieavtalen med Skien kommune, som har en kohort med eldre som bruker storsalen fast. Dette regulerer kommunen selv (deres leie er et tiltak for å spre brukere i mindre kohoter) for å unngå smittespredning. Innbytterbenker skal ikke benyttes inntil videre. Det viser seg å være vanskelig å opprettholde en-meters-regelen når lag eller klasser samles der.

Vi oppfordrer til mye aktivitet, med god avstand, god hygiene og med håp om en snarlig vanlig hverdag! Ta vare på hverandre og vis hensyn -takk for samarbeidet og takk til alle frivillige som gjør en enormt god innsats for å holde i gang et trygt og godt tilbud!

Mvh Styret i Gjerpen IF