Velkommen til Gjerpen fotball!

Endelig kan vi starte opp med fotball for alle som skal begynne i 1. klasse til høsten.

Møt opp sammen med en foresatt utenfor Gjerpen klubbhus (Grinivegen 11)
tirsdag 2. juni kl. 17:00 – 18:00


Dette er en fin anledning til å bli litt bedre kjent med de andre som også skal begynne på skolen til høsten. Fotball er en sosial arena hvor vi leker og har det gøy med ball.

Gjerpen IF er drevet av frivillige og vi trenger foreldre som vil engasjere seg som trenere, lagledere, styrerepresentanter og mange andre mindre oppgaver. Er du en foresatt som ønsker å gjøre en liten innsats og samtidig bli bedre kjent med oss i klubben, så ta kontakt!

For mer informasjon følg med på disse Facebook-gruppene:
Gjerpen fotball jenter 2014 – Gruppe for foresatte til jenter født i 2014
Gjerpen fotball gutter 2014 – Gruppe for foresatte til gutter født i 2014
Gjerpen fotball – Felles gruppe for Gjerpen fotball
Gjerpen Idrettsforening – Felles gruppe for Gjerpen IF

All trening vil foregå etter gjeldende koronavettregler utarbeidet av NFF. For mer informasjon se fotball.no.

Fotballhilsen fra rekrutteringsgruppa i Gjerpen fotball
Jostein Tveit ([email protected])
Lilly Marie Jamtvedt ([email protected])
Elin Fykerud ([email protected])
Yvonne Thorsen ([email protected])