Ekstraordinært årsmøte 23 mai 2024

Styret inviterer til et ekstraordinært årsmøte på Gjerpenhuset 23. mai kl 18:30.

Saker som skal behandles er Regnskap 2023 og valg av revisor