Historikk

Gjerpen Idrettsforening – stiftet 30. januar 1918

Gjerpen Idrettslag var forløperen til det som i dag heter Gjerpen Idrettsforening. Idrettslaget ble stiftet på et møte på Fagerheim (Gjerpen Ungdomslags hus i Holmsveien) den 30. januar 1918. Det var et par driftige karer, Andreas Oredalen og Zakarias Holm, som i 1917 tok det aller første initiativet. De dro rundt i bygda for å lokalisere et emne for en stor hoppbakke. Dette fant de i Storhaug.

Forut for stiftelsesdatoen var det selvsagt drevet idrett i Gjerpen. Men bygdas ungdom hadde stort sett vært tilsluttet andre idrettsforeninger, i første rekke IF Odd. Denne foreningen ble etablert allerede på sluttet av 1800-tallet og var godt organisert innen en rekke idrettsgrener. Men, de to nevnte Gjerpensguttene hadde altså til hensikt å danne en egen forening for bygda nord for Skien og det ble etter hvert en realitet. Vi hadde også andre foreninger i Gjerpen på samme tid. Vi hadde Mæla IF (stiftet 1934, fotball, nettball og ski-idrett) og Rising Ski- og Idrettsforening (stiftet 1933, skiidrett, fotball og fri-idrett). Disse to idrettsforeningene, sammen med Gjerpen Idrettslag, ble like etter andre verdenskrig (1940-1945) enige om sammenslutning. Krigen var slutt 8. mai 1945. Allerede i juli måned kom ledere fra de tre foreningene sammen for å drøfte framtidig utvikling og samarbeid. Dette førte til et nytt møte. Og den 1. september 1945 ble sammenslutningen av de tre foreningene enstemmig vedtatt. Møtet hadde, det man kalte den gang, rekordartet tilsluttning. Fossum IF hadde vært med i de innledende drøftinger, men valgte å stå utenfor og bestå som egen forening for sin del av Gjerpendalen.

Det var altså tre foreninger som dannet grunnlaget for dagens Gjerpen IF – og – det var Gjerpen Idrettslag som var eldst av de tre, følgelig ble dato for stiftelse av den nye foreningen 30.01.1918. Som en kuriositet kan vi nevne at det var flere navneforslag med i drøftingene. Vi kan registrere både Gjerpen IF og Gjerpen IL, samt navn som “BJØRN” og “ATOM”. Men som det står i protokollen fra stiftelsesmøtet – “GJERPEN IDRETTSFORENING SEIRET MED  OVERVELDENDE FLERTALL”.

Før 1918
Før etableringen av Gjerpen Iidrettslag (senere Gjerpen IF) ble det nok også drevet idrett i bygda vår. Gamle historier har gått på folkemunne og vi kan også registrere en del nedtegnede artikler i aviser og ikke minst i bygdeboka, “Gjerpen Bygds Historie”, som foreligger i tre bind. Bygdeboka hadde en kommunalt oppnevnt bokkomite og redaktøren heter Terje Christensen.  Boka ble utgitt i perioden 1971-85.

Men tilbake til idretten.  Forut for Gjerpen Idrettslag (1918) hadde vi en rekke lokallag her i bygda.  Med bygdaboka som kilde finner vi at idretten i Gjerpen startet med skiidrett. Omkring 1880 og 90-årene var det hoppbakker en rekke steder. Vi kjenner til at det var mange  småbakker og kan nevne navn som Frognerbakken, Lagmannsgårdsbakken, Rønningbakken, Haugerødbakken, Fossjordbakkene og Grinibakken. I januar 1887 var det renn i Lagmannsgårds-bakken med deltakelse av kjente løpere som Torjus Hemmestveit og Kristoffer Dalen. Det var  “Vest-Telemarkingene” som sikret seg de gjeveste premiene. Men det ble da noen premier på ungdom fra bygda vår også. Anders J. Kleven sikret seg en 4.premie i form av et sølvbeger, og ekstrapremie (et par gullknapper) tilfalt Sverre Lund. Av andre hoppere og veteraner nevner bygdaboka John Paulsen, Peder Frogner, Anders Ballestad, Trygve Lid, Nils Nærum, Hans Follaug, Hans Skifjeld og August Grønnerød. I klassen under 16 år finner vi premievinnerene Arne  og Anders Meen. Her var det mange gode, gamle og kjente Gjerpensnavn. Det er uklart hvilke idrettslag de represen-terte den gang. Det er mulig det var skytterlagene som først startet opp med skiløpning. I dag vil vi nok finne mange av ovennevntes etterkommere i Ørn-området, og kanskje også som medlemer av IF Ørn, som i første rekke har sin tilsluttning i ytre del (Uthaugen) av Gjerpendalen.

Det aller første skirennet her i vårt område (Opphaugen), ble arrangert av Gjerpen Skytterlag i 1883. Få år etter kan vi lese om “Heimdal Skiløberforening”, som antagelig er den eldste skiklubben i vårt område. Andre lokale lagsnavn her var: “Fjelduglen Skiklubb”, “Fjeldgubben”, “Lidarende”, “Alpen”, “Gaa Paa” og “Falken”.  Disse lagsnavna er nå borte, de minnes knapt lenger i bygda. Selve laga opphørte og medlemmene gikk nok i stor grad inn i det nye Gjerpen Idrettslag da dette ble stiftet i 1918.

Men det synes altså å  være skytterlagene som i første rekke startet opp med idretten i Gjerpen og da i første rekke skiidrett. Dette var nok en naturlig utvikling over hele landet. For skytterlagene var organisert allerede på 1840-50 åra. Og stort sett var det nok de samme karfolka og guttene som drev med begge aktiviteter. (Jente- og kvinne-idrett var utenkelig på denne tiden.)  Slik sett kunne nok idrett og skyting vært organisert i ett og samme forbund. Men slik ble det ikke selv om vi i (1860-70-åra) hadde en felles landsorganisasjon for idrett og skyting. Den  het “Foreningen til fræmme av vaabenbrug og lægemsøvelser”. Men det ble en splittelse i organiseringen. Man valgte å skille lag til det som i dag er “Det Frivillige Skyttervesen” (DFS) og “Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite” (NIF*).  Sistnevnte organisasjon har dog underavdelinger (særforbund) som heter hhv. Norges Skytterforbund og Norges Skiskytterforbund. Disse særforbundene ivaretar sportsskytingen (finkalibret, pistol, skeet, viltmål osv.)  i landet, alt utenom  det som ikke er organisert i DFS (grovkalibret, rifleskyting, feltskyting osv.).  Men dette er en annen historie som vi kanskje kan komme tilbake til i en framtidig HISTORIKK.

(* = NIF endret sitt navn til ovennevnte på Idrettstinget i Skien 11.-13. mai 2007.)

Av Hans J.