Paraidrett

Gjerpen IF har et paraidrett-tilbud for barn i alderen 8–12 år med fysisk funksjonsnedsettelse med fokus på lek, aktivitet og mestring.

Gruppen har allidrett aktivitet på Gjerpen barneskole på mandager kl. 17.30-18.30.

Kontaktperson: Cathrine Onsøien, 930 22 919

Alle foto: Bjørn Borge, Varden