Hovedstyremøtet 21. september

Et fulltallig hovedstyre behandlet et par viktige saker i høstens første styremøte.

Referat fra hovedstyremøte 21.09.10.

Tilstede: Roger Jensen (RJ), Marianne Berge (MB), Øystein Enger (ØE), Jorun Hafredal (JH) (vara for TRJ)), May Britt Søgård (MBS), Ann-Iren Haugen (A-IH), Terje Rasmussen (TR) til sak 27/10, Olav Doksrød (OD), Ruth Andersen (dameklubben/eldrelaget)og Ragnar Granum (RG).

Aktuelle referater.

Ingen oppfølgingspunkter til referatet fra forrige møte.

23/10   Økonomisk oversikt

Pr. 31.08.10.

 • Inntekter: 1 020’, utgifter: 791’, overskudd kr. 229’. På kundereskontro: 21’, på leverandørreskontro: kr. 41’, på bankkonti kr. 416’.

24/10   Nytt fra gruppene

Fotball v/MBS.

 • Hektisk sesong går mot slutten, de minste er ferdige neste uke.
 • Lørdag 2. oktober blir det sesongavslutning der lagene inviterer hver sin motstander fra ekstern klubb.

Turn v/JH.

 • ”Foreldre og barn” nå med 16 deltagere.
 • 15 – 20 damer er i gang med trim man- og torsdager på Venstøp skole.

Ski v/OD.

 • Har arrangert Ibsentrimmen med ca. 50 deltagere.
 • Fortsatt medlem av Grenland ski, kontingent kr. 4 000/år.
 • Usikker framtid for Svanstulrennet grunnet stort påslag (kr. 40 > kr. 120) på engangslisensen fra Norges Skiforbund. Vurderer samarbeid med Gulset IL.

Dameklubben/eldrelaget v/RA.

 • Kulturkveld månedlig. Neste gang Øystein Køhn med foredrag fra Fyresdal.

Volleyball v/A-IH

 • Startet opp sesongen innendørs 1. september i Gjerpenhallen.
 • Vellykket samarbeid mellom volleyballgruppa, Gjerpen Håndball og Gjerpen Drillkorps om fordeling av treningstid i Gjerpenhallen.
 • Stiller med flg. lag til sesongen 2010/2011: Herrer 3. divisjon, JU16, GU14. Jobber med å få til JU14 og GU16.
 • Åpning av sandvolleyanlegg blir våren 2011.

Håndball v/TR.

25/10   Utvidelse av parkeringsplass
Firma Ole Reidar Karlsen fikk tilslaget på jobben. RJ kontakter firmaet snarest og ber om oppstart av arbeidet. Det skal også legges nytt toppdekke på parkeringsplassen ved garasjen. (omfattes ikke av anbudet), og parkeringsplassen skal klargjøres for asfalt. RG er anleggskontakt. Fotballgruppa tar ryddedugnad på ny parkeringsplass og rundt garasjen.

26/10   Status spillemiddelsøknader

Kunstgressbanen.

 • Fornyet søknad med oppdatert statusrapport sendt 22.09.10.

Sandvolleyanlegget.

 • Ny søknad utarbeides og sendes innen 01.10.10. A-IH

Sluttregnskap for innvilgede spillemidler av 2009 klargjøres og sendes ila oktober. A-IH, RG

27/10   Utstyrsavtale med Umbro/G-Sport
Gjerpen IF og Gjerpen Håndball har inngått en fireårig avtale med Umbro. Denne innebærer bl.a. innkjøp av Umbroutstyr til reduserte priser hos Super G/Hercules. Detaljer rundt dette er gjort kjent via diverse e-poster. Gjerpen IF tar kostnaden med logoer (klubbnavn på ryggen på klubbdress, klubblogo på bryst på klubbdress, spiller­trøyer og t-skjortene i lederpakka). Avtalen undertegnes av RJ.

28/10   Arrangementer av felles interesse
Høstens liste ser foreløpig slik ut:

 • 02. oktober:           Fotballavslutning på Gjerpen stadion.
 • 02. oktober:           Gjerpen – Utleira, håndball 1. divisjon.
 • 03. oktober:           Gjerpen – Årstad, håndball 1. divisjon.
 • 21 – 24. oktober:   Bokmarked på Gjerpenhuset.
 • 31. oktober:           Volleyballturnering JU15 i Gjerpenhallen.
 • 03. november:        Gjerpen – Ivrig, volleyball 3. divisjon.
 • 31. desember:        Nyttårstrimmen.

29/10   Idrettsskolen
Ingen er lenger villige til å ta på seg å drive idrettsskolen i sin nåværende form. Legges ned, foreløpig på midlertidig basis. Idrettsskolens midler er overført hovedforeningen.

Et samarbeid med Gjerpen barneskole om SFO kan bli aktuelt. Hovedstyret støtter forslaget og avventer initiativ.

30/10   Aktuelle saker
Oppgaver på Gjerpenhuset og uteområdet.

 • Utvidelse av veranda skal etter sigende være ferdig ila september.
 • Løpebanen er sprøytet og bør renskes for dødt ugress. Friidrettsutvalget?

Aktuelle kurs fra Telemark Idrettskrets.

 • Mange aktuelle og gode kurstilbud foreligger. Alle får disse videresendt pr. epost. Det aller meste er gratis.

31.10   Eventuelt
Nyttårstrimmen.

 • Innkalling til første møte 07. oktober. Hvem møter fra Gjerpen IF? RJ vil ha beskjed.

Arealplan for Gjerpen stadion.

 • Møteplassmuligheter på Gjerpen? Hva med å sette ned ei prosjektgruppe som kan se på dette? Prosjektleder? Sak på neste hovedstyremøte.

Kommende møter.

 • AU-møte tirsdag 19. oktober kl. 18.00.
 • Hovedstyremøte 16. november kl. 19.00.

Ragnar, referent

Legg igjen en kommentar