Minneord Lars Joakim Fleischer

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at, Lars Joakim Fleischer, har gått bort så alt, altfor tidlig. Lars Joakim etterlater seg en uforglemmelig arv som vil vare langt utover hans altfor korte tid på denne jorden. 

Lars Joakim var først og fremst en familiemann. Han elsket sin familie ubetinget og satte alltid deres behov først. Hans barn var hans stolthet og glede, og han delte med dem sine verdier om respekt, kjærlighet og samhørighet, på lik linje som han delte disse verdiene med de rundt seg. 

I tillegg til sin kjærlighet for familien hadde Lars Joakim en brennende lidenskap for fotball og idretten generelt. Gjerpen ble en arena der Lars Joakim var godt synlig, oftest iført Gjerpenklær. Som trener var han en sann mester, ikke bare fordi han forsto spillets finesser, men fordi han forsto livets verdier. Han forsto at idrett handler om mer enn bare poeng og seire; det handler om karakter, samarbeid og lidenskap. Hans lidenskap og hengivenhet for å gjøre idretten til en trygg arena for alle, gikk langt utover banen. Han lærte ikke bare barna spillets regler, men også livets. Som fotballtrener hadde Lars Joakim en lidenskap som smittet over på alle rundt ham. Han var ikke bare en trener; han var en mentor som veiledet unge talenter og trenerkollegaer mot suksess, både på og utenfor banen. Hans tro på Fairplay og hans evne til å se potensialet i hver spiller vil være en uutslettelig arv i Gjerpen IF, men Lars Joakim var så veldig mye mer. Han var først og fremst et medmenneske. Han forstod folk. Hans oppriktige interesse og engasjement og medfølelse for andre var kjent av alle som krysset hans vei. Han ga så mye til alle rundt seg. 

Lars Joakim sitt bidrag til Gjerpen IF og samfunnet rundt oss vil alltid bli husket. Han har lagt ned utallige timer for at klubben skulle være for alle, og at flest mulig skulle finne sin plass der. Han hadde en unik evne til å se, forstå og støtte andre. Gjennom sin lidenskap for idretten og sitt engasjement for fellesskapet, etterlot han seg et uutslettelig merke i våre hjerter. 

Selv om vi sørger over tapet av Lars Joakim Fleischer, vil hans minne og arv leve videre i våre liv. Han lærte oss å heie på hverandre, kjempe for det som betyr noe, og aldri miste troen på vår egen styrke. Da Lars Joakim ble alvorlig syk, fortsatte han å heie på alle andre. Han sto på og bidro til det siste. Det var ikke alle som visste at han kjempet sin livs tøffeste kamp mot kreften, før til det siste. Alle satte ham høyt, heiet og håpet at denne seieren tok han! Dessverre ble det ikke slik. Hans væremåte vil for alltid minne oss om verdien av kjærlighet, samhold og dedikasjon. 

Våre tanker går til Ellen Kristin, Kristoffer, Jakob, Eline, Aksel, øvrige familie og venner.  

Vi lyser fred over Lars Joakim sitt minne. 

Familien har sagt at like kjært som blomster er en gave til barnas utdannelse. Det blir gitt en felles bårekrans fra Gjerpenfamilien. For de i Gjerpenfamilien som i tillegg ønsker og har mulighet så kan en vipse en gave direkte til familien: 92040074.