Anleggene

Baneanlegg

  • Gressbane, bestående av fotballbane og løpebane. Benyttes hovedsakelig til fotball. Løpebanen trenger noe opprustning, men fungerer greit som treningsbane.
  • Kunstgressbane som brukes daglig hele året.
  • Sandvolleyanlegg med tre baner.

Øvrige anlegg
Gjerpen I.F. leier et område i Gjerpenshavna, som benyttes til lysløypeanlegg. P.g.a. liten aktivitet i skigruppa og dårlige snøforhold har løypene ikke blitt preparert de siste årene. Til gjengjeld har Skien kommune med utgangspunkt fra Gjerpen Ungdomsskole/Gjerpen klubbhus kjørt løype nordover i Gjerpensdalen opp til golfbanen på Jønnevald, evt. videre med forbindelse til løypenettet fra Solvika til Venstøptjenn.

Klubben har i samarbeid med grunneiere i området også utviklet et sti-nett med flotte turmuligheter i nærområdet, både i Gjerpenshavna og i Lundsdalen. En egen stigruppe jobber videre med mulige utvidelser av sti-nettet, se egen omtale under arealplan.