Barne- og ungdomsgruppa

Barne- og ungdomsavdelingen i Gjerpen Friidrett som består av cirka 20 barn i alderen 6-14 år ble stiftet høsten 2018.

Banen stod ferdig våren 2018 og et tilbud til de unge friidrettsinteresserte i Gjerpen måtte komme i gang. Hele 30 unge fra 6-14 år var med de første gangene. Etter hvert gjennom høsten 2018 og vinter/vår 2019 ble gruppa ganske stabil på ca 20 barn fordelt på to grupper; 6-9 år og 10-14 år. Vi startet forsiktig, med en trening hver uke, på tirsdager. I vintermånedene trente gruppa i gymsalen på Gjerpen Barneskole. Trener første året var Therese Gjærum, idrettsutdannet fra Bø Distrikthøyskole.

Hele driften av gruppa er finansiert fra voksengruppa i friidrett i Gjerpen. Denne gruppa har gode inntekter fra 3 større idrettsarrangement, Nyttårstrimmen, Byløpet og Svanstul Fjelløp. I tillegg var vi så heldige å få tildelt 100 000 kroner fra Sparebankstiftelsen i Telemark våren 2019. Hele denne summen gikk til innkjøp av høydehopputstyr (matte med tilhørende garasje).

Ved oppstart høsten 2019 fikk vi to nye trenere, som sammen skal stå for friidrettstreningen i Gjerpen. Det er Hera Ràn Ørlygsdottir og Benjamin Roed, begge unge utøvere fra Herkules Friidrett.

Fra Gjerpens Barne- og ungdomsavdeling første sesong. Høsten 2018.
Høydehopptrening vår 2019.
Innetrening Gjerpen Barneskole vinteren 2019.
Sommeravslutning før ferien 2019.
Pizzafest sommeravslutning på Gjerpenhuset.
Tidlig høst 2019. Oppvarming for de yngste.
Fremdeles oppvarming med lek og gøy.
Høydehopp med Benjamin som instruktør.
Lendge med tilløp. Hera er instruktør.
Mixed stafett til slutt.