Om Gjerpen IF

Gjerpen Idrettsforening er det største fleridrettslaget i nordre bydel og Gjerpenbygda i Skien. Ca 900 medlemmer i seks særidretter og har fellesskap gjennom hovedstyret i Gjerpen IF. De seks særidrettene er ski/langrenn, fotball, håndball,  friidrett, volleyball og amerikansk fotball.

Idrettslaget har en lang og rik historie siden stiftelsen i 1918. Stadionanlegget er fra ca 1950, men spesielt de siste 10 årene har det skjedd mye på anleggsfronten. Vårt første selvstendige klubbhus (Gjerpenhuset) blei innviet i 2000 etter solid dugnadsinnsats. I 2008 åpnet kunstgressbanen med flomlys, og i 2006 åpnet kommunen den nye Gjerpenhallen.

I 2018 åpnet Gjerpen Aktivitetspark med ny kunstgressbane, tre sandvolleyballbaner, friidrettsplass, streetbasket, streetfotball, egenvektstreningspark (Tuftepark) og lekeapparater.

I aktiv idrett har Gjerpen IF hevdet seg på nasjonalt plan spesielt i håndball og friidrett, samtidig som breddeidretten gjennom årene har samlet tusenvis av barn og unge i nærmiljøet.

Gjerpen IF er et allianseidrettslag. Medlemsskapet er for alle knyttet til hovedforeningen. Er man med i en idrett, er man samtidig medlem i alle grupper i Gjerpen IF.

Hovedstyret består av et arbeidsutvalg (AU) på tre personer og lederne av de  ulike gruppene. Mens AU møtes månedlig, blir det 5-6 møter i året for hele hovedstyret. I tillegg møter daglig leder, som følger opp den daglige driften av hovedforeningen.

Hovedstyret eier Gjerpenhuset og idrettsanleggene. Videre samarbeider gruppene om inntektsbringende tiltak, informasjon, regelverk, dugnader, rekruttering og saker ellers som er av felles interesse.

Gjerpen IF er organisert slik at alle grupper, unntatt håndball, har et solidarisk økonomiansvar gjennom hovedforeningen. Gjerpen Håndball har med sin store omsetning en selvstendig økonomi. Håndballjentene er likevel medlemmer av Gjerpen IF på lik linje med andre. Og vi er faktisk litt stolte av jentene som nedlegger så mye innsats gjennom idretten.

Selv om Gjerpen IF kan vise til stor aktivitet, og drives fram av solid dugnadsinnsats fra mange foreldre, står utfordringer i kø. Vi trenger flere og bedre anlegg, samtidig som ledere og trenere ikke vokser på trær. Dette er viktige forhold som må ordnes for å gi barn, ungdommer og andre aldersgrupper et godt tilbud i vårt store nærmiljø.

Velkommen til foreningen!