Utleie Gjerpenhuset

Om rommene

Det er to saler i Gjerpenhuset:

  • en stor festsal med plass til cirka 80 personer
  • en liten festsal/peisestue med plass til cirka 35 personer

I peisestua er det sofagrupper som ikke må tas ut av rommet, derfor er det begrenset plass til å dekke langbord her. Skal det være et riktig stort arrangement kan hele Gjerpenhuset leies. Et velutstyrt kjøkken hører også til. Her finnes det meste av det som skal til for å skape et vellykket arrangement.

Retningslinjer

For å ivareta både Gjerpen IFs og leietakers  interesser ved utleie i helger er det utarbeidet noen enkle retningslinjer som sier litt om hvilke forpliktelser den enkelte har. Disse deles ut til leietaker i forkant av arrangementet. Det er også hensiktsmessig at leietaker kommer til Gjerpenhuset for å gjøre seg kjent med huset i god tid før arrangementet.

Priser

Med unntak av bryllup og dåp har vi 30 års aldersgrense for leie. Utleieprisene er avhengig av hvilke av salene som skal brukes.

Nye priser gjeldende fra 01.02.2022

Leie fredag til søndag

  • Liten sal kr. 2.100,- (kr. 1.500,– for medlemmer i Gjerpen IF)
  • Stor sal kr. 3.300,-  (kr. 2.500,- for medlemmer)
  • Hele huset kr. 4.000,-  (kr. 2.900,- for medlemmer)
  • obligatorisk vask på kr. 800,- kommer i tillegg

Leie mandag til torsdag

  • Barnebursdager i Lillesalen i ukedager kr. 1000,- (Barnet må være Gjerpen medlem)
  • Minnesamvær Kr. 1000,-
  • Øvrig leie ukedager  kr. 300,- per time.
  • Vask inkludert

Ta gjerne kontakt på tlf. 905 67 252 for nærmere avtale eller epost [email protected].