Politiattest

Alle trenere, lagledere og andre som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige må levere gyldig politiattest til Gjerpen IF. Dette gjøres for å bidra til at slike oppgaver ikke utføres av personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse.

Slik søker du om politiattest
  1. Last ned dokumentet Bekreftelse på formål
  2. Fyll inn navn, fødselsnummer og rolle i klubben
  3. Lagre filen og send den på epost til daglig leder i Gjerpen IF, Eli Ducros, [email protected]
  4. Du vil snart motta dokumentet tilbake i signert tilstand
  5. Gå til Søk politiattest
  6. Logg inn, verifiser opplysningene, velg kategori “Frivillige organisasjoner”, velg formål “Frivillige organisasjoner”, last opp signert bekreftelse og send inn søknaden
  7. Når du mottar politiattesten skal denne sendes på epost til [email protected] eller vises personlig til Eli Ducros. Gjerpen lagrer ikke politiattesten, kun dato for når den er fremvist og at den ikke inneholder merknader