Friidrettsanlegget

Gjerpen Aktivitetspark, som ble bygd i 2017-2018, har også en liten friidrettsarena med tartandekke.

Løpebanen har oppmerket 60 m bane på den ene langsiden, samt en oppmerket 200 m distanse på rundbanen. I tillegg 2 lengdegroper, en kulestøtbane og et fantastisk høydehoppanlegg. I tillegg har vi kjøpt inn en redskapsbod for oppbevaring av utstyr. Rundt hele aktivitetsparken har vi og en 490 meters grussti for løping.

490 m løpesti
60 m løpebane
Den ene av to lengdegroper
Høydehoppanlegg med stor matte og tilhørende hangar.
Første barnetrening på det nye anlegget våren 2018