Samarbeidspartnere

Sparebanken Sør

Sparebanken Sør har et sterkt samfunnsengasjement fordi de ser en klar sammenheng mellom livskvalitet og verdiskaping. De mener det er viktig å styrke tiltak og støtte prosjekter som kan bidra til økt livskvalitet.

I tillegg til tradisjonell sponsing av lag og foreninger har Sparebank Sør sterk tradisjon med å gi pengegaver til allmennyttige formål.

Gjennom å støtte Gjerpen IF viser Sparebanken Sør at de er både en ansvarlig og entusiastisk bidragsyter til samfunnet. De er stolt samarbeidspartner av Gjerpen IF. Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt med Sparebanken Sør for uforpliktende samtale om lån og forsikring. Vi er stolte over banken vår som viser ekte engasjement for lokale aktiviteter

https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/kontorer/

Kiwi Rising

Gjerpen IF handler hos Kiwi Risingveien

Flere samarbeidspartnere