Ekstraordinært årsmøte

Torsdag 23 mai innkaller styret til et ekstraordinært årsmøte for å godkjenne regnskap 2024 på nytt i tillegg til at det skal velges revisor.

Her er sakslista og det reviderte regnskapet

Velkommen !