Tid for å gjøre opp 2022

I frivillighetens år 2022 var det mye aktivitet på Gjerpen. Ta en titt på årsberetningene.
Velkommen til årsmøtet 23. mars kl. 19.00.